Vacancies Hollandse School Singapore

hsllogo-high-resDe Hollandse School Limited in Singapore zoekt op korte termijn:

 

Enthousiaste leerkrachten primair onderwijs (M/V)
op invalbasis

 

 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en basisschool met in totaal 355 leerlingen (55 peuterschool/300 basisschool) en verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920.

 

De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een uitstekende school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.’

 

De HSL heeft leeropbrengst gericht werken centraal gesteld om passend in te gaan op onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast de basisvakken taal, lezen, rekenen en Engels, wordt er op de HSL met het International Primary Curriculum (IPC) gewerkt, dat in het Nederlands wordt gegeven. Het structureel coöperatief leren (SCL) is schoolbreed ingevoerd. Er zijn vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, muziek en Engels. Ook is er een Learning Support Centre met een fulltime intern begeleider en parttime remedial teachers en logopediste. Bij alle ontwikkelingen in het onderwijs staat het leren van de kinderen centraal.

 

Functie-eisen:

 • Volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs
 • Bij voorkeur minimaal 1 jaar recente ervaring in het basisonderwijs als fulltime groepsleerkracht
 • Uitstekende communicatievaardigheden in het Engels
 • Goede algemene IT-kennis en specifiek kennis van Apple computers en applicaties

 

 

Kandidaten met hieronder genoemde ervaringen/competenties hebben de voorkeur:

 • een extra bevoegdheid ten aanzien van leerlingenzorg (SEN, RT)
 • ervaring met IPC en/of SCL
 • ervaring met Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken
 • ervaring met het werken met ‘ParnasSys’

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • passie uitstralen voor dit prachtige vak en altijd bezig zijn het leren van de leerlingen te verbeteren
 • ervaring met en kennis hebben van Opbrengstgericht werken, differentiatie en zelfstandig werken
 • in staat zijn tot gedegen groepsmanagement
 • actief bijdragen aan een optimale samenwerking met alle geledingen van de school
 • team player, positief en stressbestendig zijn
 • beschikken over een flexibel, optimistisch karakter, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor

 

Procedure:

Belangstellenden die in het bezit zijn van een Dependant’s Pass of een PR- status hebben, die interesse hebben om op invalbasis op de HSL werkzaam te zijn en aan de gestelde voorwaarden menen te voldoen, kunnen dit kenbaar maken door een reactie te sturen naar de HSL (recruitment@hollandseschool.org) tav de directeur, dhr. Meino Meines, vergezeld van de volgende documenten:

 

 • Een sollicitatiebrief
 • Een cv
 • Een recente pasfoto
 • Drie referentie-adressen

 

Na ontvangstbevestiging zal er een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

 


De Hollandse School Limited in Singapore zoekt op korte termijn voor peuterschool Jip en Janneke een

 

Peuterleidster (m/v) op invalbasis

 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter-/basisschool met in totaal 355 leerlingen (55 peuterschool/300 basisschool). De HSL verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn en vaak een internationale woonomgeving met zich meebrengen. Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920.

 

Jip en Janneke is een school voor peuters van 2 tot 4 jaar, die door zowel een Engelse leerkracht als een Nederlandse leerkracht in groepen van maximaal 18 leerlingen worden geleid. Peuterschool Jip en Janneke is onderdeel van de Hollandse School Ltd.

 

De werktijden zijn van 8.00 – 14.00 uur (uitgezonderd verlengde schooldagen). De vakantieperiodes van de HSL zijn tevens de vakantiedagen van de leerkrachten, uitgezonderd de eerste week en de laatste week van de zomervakantie en de in-service trainingsdagen.

 

Functie-eisen:

 • Kwalificaties als Sociaal Pedagogisch werker, bevoegd peuterleidster of een volledige bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het primair onderwijs in Nederland/Vlaanderen (SPH/PABO)
 • Ook kandidaten met als achtergrond MWD/Psychologie/Pedagogiek/Sociologie worden uitgenodigd om tesolliciteren
 • Het strekt tot aanbeveling als er ervaring is in de peuteropvang
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands

 

Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/ zij:

 • een initiatiefrijk persoon is die het uitdagend vindt om in een Nederlands/Engelstalige omgeving te werken
 • een warme persoonlijkheid is met passie voor het werken met jonge kinderen

Verder verwachten we dat de kandidaat een teamplayer is, positief en stressbestendig is en beschikt over een flexibel, optimistisch karakter, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor.

 

Procedure:

Schooljaar 2017-2018

Belangstellenden die interesse hebben om op invalbasis op de HSL werkzaam te zijn, die in het bezit zijn van een Dependant’s Pass of een PR-status hebben en die aan de gestelde voorwaarden menen te voldoen, kunnen de volgende sollicitatiedocumenten sturen naar recruitment@hollandseschool.org, ter attentie van de heer Meino Meines:

 

• Een sollicitatiebrief
• Een cv
• Drie referentieadressen

 

Na ontvangstbevestiging zal er een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

 

E-mail: recruitment@hollandseschool.org
Website HSL: www.hollandseschool.org